BaVib

SCHEURMETER

menu Menu


Laatste NIEUWS+

BaVib

Huizen verzakken door droge zomers!


Hierbij moet onderscheid gemaakt worden hoe de woningen zijn gefundeerd, een paalfundering of een fundering op staal ( een fundering op staal is de bouwkundige term voor een gemetselde fundering,  betonnen plaat cq -strook welke direct op zand, klei of veen staat) en ook waar de woning staat.
Zonder droge zomers verzakken er ook woningen alleen door langdurige droge zomers verzakken er wat meer woningen. Neem Amsterdam daar staan ruim 400.000 woningen, waarbij het overgrote deel staan gefundeerd op de eerste zandplaat op ongeveer 13 m -NAP.  Deze woningen zakken zo al 1 á 1,5 mm op jaarbasis droge zomer of niet.

Fundering op houten palen
Verlaging van de grondwaterstand kan ervoor zorgen dat funderingshout droog komt te staan waardoor deze aangetast kunnen worden door schimmels. Theoretisch, als funderingshout 1 maand per jaar droog staat kan het ongeveer 120 jaar mee voordat het dusdanig is aangetast dat het niet goed meer kan functioneren ( dan houden we geen rekening met belasting verhoging van de woning of bacteriële aantasting van het funderingshout).

Fundering op staal
Verlaging van de grondwaterstand kan ervoor zorgen dat de ondergrond inklinkt (zand en klei) of verbrandt (veen) met verzakking tot gevolg. Bij ongelijkmatige verzakking kan dit leiden tot schade. Het beste zou zijn deze woningen te voorzien van een nieuwe fundatie in de vorm van palen.

Nog meer verzakkingen van woningen
Woningen kunnen ook verzakken door ophoging met zand van het terrein rondom de woning. Deze ophoging met zand geeft een extra belasting op de ondergrond of op de palen, waardoor een woning ook kan verzakken.
Ophogen dient dan ook te gebeuren met piepschuim of licht ophoog materiaal wat lichter is dan water.


‹ Vorige

Categorieen

Social


Scheurmeter

Hoe langer je kijkt naar een scheur in metselwerk hoe groter die lijkt te worden. De scheurmeters van BaVib  leert of dat echt zo is. De indicator bestaat uit twee delen die over de scheur of dilatatie heen worden gelijmd of geschroefd. En meet vervolgens tot op een tiende millimeter of een […]

Hoe langer je kijkt naar een scheur in metselwerk hoe groter die lijkt te worden. De scheurmeters van BaVib  leert of dat echt zo is. De indicator bestaat uit twee delen die over de scheur of dilatatie heen worden gelijmd of geschroefd. En meet vervolgens tot op een tiende millimeter of een scheur of een dilatatie inderdaad groeit. Wie daar om de zoveel tijd een foto van maakt kan zo bijvoorbeeld bewijs verzamelen voor de verzekeraar. Op de meter zelf is de stand ook te noteren. BaVib adviseert zijn scheurmeter voor vlakke wanden en hoeken.
Eerste publicatie door Jean Quist op 31 mrt 2009