BaVib

SCHEURMETER

menu MenuInformatie Trillingsmetingen
Trillingsmetingen

Deze metingen worden verricht op die plaatsen waar mogelijk schade kan ontstaan aan gebouwen of apparatuur door trillingen afkomstig van verkeer, bouwwerkzaamheden en sloopwerkzaamheden of door machinetrillingen.
Hierbij wordt een 3D trillingsmeter geplaatst op een naburig pand om zo de trillingen in de constructie te meten.
Ook kan een trillingsmeting worden uitgevoerd indien mensen of gevoelige apparatuur, hinder ondervinden van aanwezige trillingen door verkeer, bouwwerkzaamheden, etc. Bij een nulmeting worden de trillingen gemeten voordat de bouwwerkzaamheden zijn gestart of de verkeerssituatie is gewijzigd. Verkeershinder voor mensen ontstaat doordat zwaar verkeer over verkeersdrempels rijden of met te hoge snelheid rijden over een slecht wegdek.

Palen inbrengen op onderstaande wijze kan natuurlijk ook.