BaVib

SCHEURMETER

menu MenuInformatie Scheurmeters

  Scheurmeters
BaVib biedt u de kennis en de middelen om scheuren te monitoren om zodoende verdere bouwschade aan uw pand door bijvoorbeeld sloop- of bouwactiviteiten te voorkomen. Ook plaats BaVib de scheurmeters en leest deze indien gewenst periodiek af.

Koop hier uw scheurmeters


Scheuren in wanden van een gebouw worden meestal veroorzaakt door (natuurlijke) zetting van de fundering, overbelasting van vloeren boven muuronderbrekingen (kozijnen) of door drukkrachten van kapconstructies. Deze scheuren zijn het gevolg van fouten in de berekeningen en/of uitvoering of te zware lasten in het gebouw. De meeste scheuren zijn zichtbaar in het metselwerk. Hierbij zijn de voegen losgescheurd van het metselwerk of loopt er een scheur door een baksteen.

- Directe en indirecte oorzaken van scheuren
- Metingen
- Monitoren met scheurmeters
- Werkwijze scheurmeter
- Digitaal meten
- Meting is indicatief

- Directe en indirecte oorzaken van scheuren
In andere gevallen zijn scheuren te wijten aan directe externe oorzaken zoals aardbevingen, zware voorwerpen die met grote kracht tegen de gevel aankomen of langdurig tegen de gevel rusten. Het uitzetten en krimpen van het metselwerk door temperatuurschommelingen, het ontbreken van dilatatievoegen en verkeerd geplaatste muurankers kunnen ook scheuren veroorzaken.
Indirecte oorzaken zijn bouwactiviteiten en wijziging van de grondwaterstand waarbij een onnatuurlijke zetting van de fundering kan plaatsvinden, met als gevolg scheuren in de gevel.


- Metingen
Bij bouwactiviteiten die trillingen veroorzaken komt het regelmatig voor dat naast trillingsmetingen en hoogtemetingen bestaande scheuren in het gebouw in de gaten worden gehouden met behulp van scheurmeters. In vele gevallen is er ook een vooropname gemaakt van het gebouw om bestaande scheuren vast te leggen.

- Monitoren met scheurmeters
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bestaande scheuren is het mogelijk om zogenaamde scheurmeters te plaatsen en deze te monitoren over een bepaalde periode. De scheuren kunnen vergroten door verlaging van de grondwaterstand, bouwactiviteiten, temperatuurschommelingen, funderingsgebreken en overbelasting van de vloeren.

Het volgen van de scheur kan aan de hand van registratieformulieren. Hierbij kan regelmatig de stand van de scheurmeter worden ingetekend de formulieren. Een andere methode is de scheurmeter te fotograferen waarbij de datum en de tijd zichtbaar wordt gemaakt op de foto. De uitkomsten van het monitoren van de scheurmeters kan ertoe leiden dat er verder onderzoek (van bijvoorbeeld de fundering) al dan niet nodig is of bouwactiviteiten gestaakt moeten worden om verdere schade te voorkomen.

- Werkwijze scheurmeter
De scheurmeter bestaat uit twee plaatjes die aan beide kanten van de scheur, over elkaar heen, bevestigd worden. Doordat de plaatjes zijn voorzien van en maatraster en een kruis, is de beweging van de scheur op eenvoudige wijze te volgen. Door de gegevens regelmatig te noteren is op eenvoudige wijze vast te stellen of een scheur ëin beweging isí of niet. Het bevestigen van de scheurmeter aan de constructie kan door middel van lijmen en/of schroeven.- Digitaal meten
Naast deze analoge methode van scheurmeting is het ook mogelijk om scheuren digitaal op afstand te volgen. Hierbij wordt op vaste tijden de verplaatsing elektronisch vastgelegd. Door hier een modem aan te koppelen is het mogelijk de informatie op afstand binnen te halen met de pc. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. Constructieve scheuren zoals scheuren in metselwerk, beton of natuursteen zijn met een of meerdere scheurmeters makkelijk te monitoren.

- Meting is indicatief
Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de relatie tussen maaivelddaling, gebouwzakking, verschilzakking en schadeverwachting. Daarom zijn de resultaten van de metingen indicatief en uitsluitend richtinggevend. Om de grootte van de schade te bepalen kan BaVib ter plekke de situatie beoordelen, zowel geotechnisch als bouwtechnisch, om het schaderisico verantwoord vast te kunnen stellen.