BaVib

SCHEURMETER

menu MenuInformatie Fundering onderzoek
Funderingscontrole,

ook wel fundering onderzoek genoemd, wordt onder andere uitgevoerd indien getwijfeld wordt aan de draagkracht van houten palen en bij splitsing van een woning in appartementen.
Een funderingsinspectie kan tevens duidelijkheid geven of de palen nog onder water staan.
Houtonderzoek geeft duidelijkheid over de soort van aantasting, schimmels of bacteriën en de resterende draagkracht van de palen.