BaVib

SCHEURMETER

menu MenuInformatie Hoogtemeting
Hoogtemeting

Hoogte- of deformatiemeting is het controleren of een gebouw tijdens of na bouwactiviteiten is gaan verzakken. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een zogenaamde "nulmeting", die voor de bouwwerkzaamheden wordt uitgevoerd.
Een lintvoegmeting of een vloerwaterpassing kan uitgevoerd worden om de bestaande scheefstand in kaart te brengen.