BaVib

SCHEURMETER

menu MenuInformatie Nulmeting
Nulmeting

Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie waarbij de resultaten worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek. De nulmeting is meestal de eerste stap voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden en brengt de huidige situatie in kaart. Wat kunnen wij voor u betekenen in het kader van nulmetingen?

De nulmetingen die wij voor u kunnen uitvoeren zijn;
-Trillingsmetingen (voordat de weg wordt veranderd of een drempel wordt aangelegd)
- Hoogte metingen ( voor bouwwerkzaamheden of vermoeden van funderingfalen)
- Opname pand / terrein (het vastleggen van de scheuren (barsten) in de woning binnen en buiten)