BaVib

SCHEURMETER

menu MenuBetonpalen Akoestisch doormeten
Akoestisch "sonisch" palen onderzoek ook wel "hamertje tik"

Wij zijn een onafhankelijk bureau voor het akoestisch doormeten van betonpalen. Wij werken voornamelijk voor hoofdaannemers van bouwwerken maar ook voor opdrachtgevers/toezichthouders van de bouwwerken.

Met het akoestisch doormeten van betonpalen controleert BaVib door middel van geluidsgolven of de betonpalen van uw (toekomstige) pand in staat is om de belasting van uw pand via de paalkoppen door te geven aan de draagkrachtige onderlaag. Met deze metingen sluit BaVib eventuele verstoringen in de paalschacht uit en bent u zeker van een goed functionerende fundatiepaal.


Akoestisch doormeten betonpalen

De meting wordt uitgevoerd door met een hamer op de paalkop te slaan. Deze slag wekt een spanningsgolf op in de paal. De respons van de paalkop wordt geregistreerd en verschaft informatie over de toestand en kwaliteit van de paalschacht. Door de analogie met een bekend kinderspel heeft deze meettechniek de naam hamertje tik gekregen.

Het akoestisch doormeten van iedere doorgemeten paal levert 1 of meerdere diagrammen op waaruit valt op te maken of een paal gebreken vertoont of niet. Het is mogelijk om bij kopschade, eventueel met enige aanpassing, nog een uitspraak te doen over de rest van de paal.


Meetdraad meestorten

Bij prefab palen bestaat de mogelijkheid om een meetdraad mee te storten. Voor en na het heien kan deze draad worden doorgemeten ter controle of de paal in orde is of niet. De meetdraad kan worden doorgemeten met een weerstandmeter of een batterij met een lichtbolletje. Bij prefab palen bestaat de mogelijkheid om een meetdraad mee te storten. Voor en na het heien kan deze draad worden doorgemeten ter controle of de paal in orde is of niet. Een meetdraad kan worden doorgemeten met een weerstand meter of een batterij met een lichtbolletje. Het nadeel van deze meet methode is dat er niks op papier komt te staan anders een verslag van diegene die heeft gemeten.